Keystone logo
UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

Introduktion

United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute ( UNICRI ) blev etableret i 1968 i henhold til Det Økonomiske og Sociale Råds resolution 1086 B (XXXIX) fra 1965, som opfordrede til en udvidelse af FN's aktiviteter inden for kriminalitetsforebyggelse og strafferet. Instituttet er en selvstændig institution og styres af dets bestyrelse.

Arbejder inden for det brede anvendelsesområde af sit mandat til at udforme og gennemføre forbedrede politikker og aktioner inden for kriminalitetsforebyggelse og -kontrol, har til opgave at fremme retfærdighed, kriminalitetsforebyggelse, sikkerhed og retsstatsprincippet til støtte for fred, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling.UNICRI

UNICRI's arbejde fokuserer på mål 16 i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, som er centreret om at fremme fredelige, retfærdige og inkluderende samfund, fri for kriminalitet og vold. Retfærdighed, kriminalitetsforebyggelse og retsstaten er grundlaget for at bekæmpe fattigdom og mindske uligheder, samtidig med at den økonomiske vækst og stabilitet forbedres og miljøet beskyttes. UNICRI støtter regeringer og det internationale samfund som helhed med at tackle kriminelle trusler mod social fred, udvikling og politisk stabilitet.

Placeringer

  • Turin

    Viale Maestri del Lavoro, 10

    Spørgsmål