Keystone logo
UiT The Arctic University of Norway Master i havret
UiT The Arctic University of Norway

Master i havret

Tromsø, Norge

3 Semesters

Engelsk

Fuldtid

Request application deadline

Request earliest startdate

Request tuition fees

På campus

* ingen studieafgifter for internationale studerende

Introduktion

Havene dækker over 70 procent af Jordens overflade. Mennesker er afhængige af havene for liv, arbejde, mad, rejser og menneskers sundhed. Havet er verdens største reservoir af biodiversitet, herunder havpattedyr, fisk, krebsdyr, bløddyr og utallige andre arter.

LL.M. Programmet sigter mod at udvide den traditionelle tilgang til havretten fra jurisdiktionelle spørgsmål til også at omfatte omfattende lovgivning som bevarelse og bæredygtig udnyttelse af biologiske ressourcer og beskyttelse af biodiversitet og miljø. Selvom studieprogrammet har en klar global profil, har det også en tydelig arktisk dimension. Meget af Arktis består af havområder. Globale klimaændringer vil i stigende grad udsætte disse områder for forskellige anvendelser såsom navigation, olie- og gasudnyttelse, fiskeri og forskning. De arktiske regioner giver unikke muligheder for at studere både globale og regionale juridiske tilgange til beskyttelse og bevarelse af havmiljøet.

Programbeskrivelse

 • Varighed: 3 semestre
 • Credits (ECTS) : 90
 • Adgangskrav : Bachelor i jura eller statskundskab + motivationsbrev
 • Gradnavn : Master of Laws (LL.M.) i havret
 • Ansøgningskode :
  • Norske og nordiske ansøgere: 7001
  • Internationale ansøgere: 2033

Programmet vil gennem sine kurser og kandidatafhandling give de studerende en bred introduktion og viden om havretten, herunder dens udvikling og de politiske og institutionelle aspekter. Studerende på programmet undervises af juridiske eksperter fra Det Juridiske Fakultet og JCLOS samt andre institutioner, såsom mellemstatslige organisationer, internationale domstole, akademikere og praktikere. Undervisningen omfatter foredrag, problembaserede seminarer, skrivekurser, erfaringer med møderet og ekskursioner til relevante institutioner, hvor eleverne i alle aktiviteter er aktive deltagere.

Programmet er intensivt med en struktur på tre semestre gennem et kalenderår, der starter i august. Efterårssemesteret består af to introduktionskurser om havret og havretspolitik. Forårssemesteret fokuserer på mere specifikke emner om Arktis og beskyttelse af havmiljøet. På tredje semester vælger eleverne deres eget emne til et individuelt forskningsprojekt, der skal afsluttes i løbet af sommeren.

Oversigt over programmet

Første semester

 • JUR-3050 Generel havlov

Kurset giver en generel introduktion til havretten, dvs. reglerne og principperne i international offentlig ret, der dækker de maritime områder.

 • JUR-3054 Generel havret II

Kurset bygger på JUR-3050 og går dybere ind i de udvalgte emner.

Andet semester

 • JUR-3052 Beskyttelse af havmiljøet ved international lov

Kurset fokuserer på de internationale juridiske regler om beskyttelse af havmiljøet mod de negative virkninger af forskellige menneskelige anvendelser og bæredygtig udnyttelse af havressourcer.

 • JUR-3053 Havets og Arktis lov

Kurset fokuserer på havloven og arktiske spørgsmål. Den generelle havlov gælder for de marine områder i Arktis. Men på samme tid har regionen særlige træk, der skal overvejes. På dette kursus skal de studerende anvende den viden, de har tilegnet sig under de tidligere kurser om arktiske spørgsmål. Generelt har kurset derfor karakter af casestudier med særlig vægt på Arktis.

Tredje semester

 • JUR-3910 Kandidatafhandling i havret

Den består af et obligatorisk speciale baseret på temaer og spørgsmål fra havloven. Eleverne får individuel vejledning. Specialet skal være på mindst 37 sider og maksimalt 55 sider med formatering i henhold til programmet for havretens afsnit 14. Afhandlingens tema skal være af juridisk eller semi-juridisk karakter og kan omfatte perspektiver som juridisk teori, retshistorie. Specialet skal bestå af uafhængige analyser af temaet og de tilgængelige juridiske kilder. Specialet skal give den studerende en grundig undersøgelse af et bestemt emne. Specialets diskussioner skal være gennemsigtige og så fuldstændige som muligt. Henvisningerne til kilderne skal være præcise og verificerbare.

Læreplan

Programresultat

Karrieremuligheder

Om skolen

Spørgsmål