Master of Laws (LL.M.) i havets lov

Generelt

Program beskrivelse

Oceanerne dækker over 70 procent af jordens overflade. Det er afgørende for kommunikation, militær og strategisk brug og for dens levende og ikke-levende naturressourcer. I de senere år har der været en stigende betydning for den marine biodiversitet. LL.M. Programmet har til formål at udvide den traditionelle tilgang til havretten fra jurisdiktionsspørgsmål til også at omfatte væsentlig lovgivning som bevarelse og bæredygtig udnyttelse af biologiske ressourcer og beskyttelse af biodiversitet og miljø. Selvom studieprogrammet har en klar global profil, vil den også have en tydelig arktisk dimension. Meget af arktikken består af havområder. Globale klimaændringer vil i stigende grad udsætte disse områder for forskellige anvendelser som navigation, olie og gasudnyttelse, fiskeri og forskning. De arktiske regioner giver unikke muligheder for at studere både globale og regionale juridiske tilgange til beskyttelse og bevarelse af havmiljøet. Forskningssamfundet i Tromsø er verdensledende inden for marine arktiske spørgsmål, herunder naturvidenskab, historie, statsvidenskab og lov. Udover Tromsø Universitet ligger det norske polarinstitut i Tromsø. Formålet med LL.M. Programmet er at introducere eleverne til sådanne perspektiver, så de kan forbedre deres evne til at forstå lovens funktion og lære at fortolke det.

Programmet strækker sig over tre semestre eller 1 kalenderår:

FØRSTE SEMESTER

JUR-3050 Generel havret

Kurset giver en generel introduktion til havloven, dvs. de regler og principper i international offentlig ret, der dækker havområderne.

JUR-3054 Generel havret II

Kurset er baseret på JUR-3050 og går dybere ind i de udvalgte emner.

ANDET SEMESTER

JUR-3052 Havret og Marine Biodiversitet

Kurset omhandler problemer vedrørende bevarelse og bæredygtig udnyttelse af levende marine ressourcer og beskyttelse af den marine biodiversitet. Disse emner introduceres også i kursus I, men de gennemgås mere dybtgående i dette kursus.

JUR-3053 Havets og Arktis lov

Kurset fokuserer på havret og arktiske spørgsmål. Den generelle havret gælder for havområderne Arktis. Men samtidig har regionen særlige træk, der skal overvejes. I dette kursus skal eleverne anvende den viden, de har erhvervet under de foregående kurser om arktiske problemstillinger. Kurset har derfor generelt karakter af casestudier med særlig vægt på Arktis.

TREDJE SEMESTER

JUR-3910 Master afhandling i havret

Den består af en obligatorisk afhandling baseret på temaer og spørgsmål fra havloven. Eleverne vil få individuelt tilsyn. Det kan udgøre mellem mindst 12 000 ord og maksimalt 18 000 ord. Temaets speciale skal være af juridisk eller semi-juridisk karakter og kan omfatte perspektiver som juridisk teori, juridisk historie. Afhandlingen skal bestå af uafhængige analyser af temaet og de tilgængelige juridiske kilder. Afhandlingen skal give den studerende en grundig undersøgelse af et bestemt tema. Diskussionen af ​​afhandlingen skal være gennemskuelig og så fuldstændig som muligt. Henvisningerne til kilderne skal være præcise og verificerbare.

Læringsresultater

Kandidatuddannelsen er en del af lovfakultetets strategi med fokus på internationalisering og arktiske juridiske spørgsmål.

Programmet tager sigte på gennem sine kurser og kandidatopgave at give eleverne en bred introduktion og viden om havets lov, herunder dets udvikling og de politiske og institutionelle aspekter. Programmet skal desuden tilføre eleverne færdigheder til at identificere, analysere, forklare og løse juridiske problemer; både på et teoretisk og praktisk niveau. Der vil være et særligt fokus på relevansen og anvendelsen af ​​havets lov til Arktis.

Formålet er at opnå gennem aktiv deltagelse af eleverne i løbet af kurserne; gennem undersøgelse, diskussioner og papirer. Forelæsninger vil give mulighed for introduktion til temaerne, mens problembaserede seminarer vil gøre det meste af undervisningen, hvor elever og lærere identificerer og diskuterer juridiske spørgsmål. Studerende opfordres også til at aflevere papirer under kurserne for at udvikle deres viden om fag og analytiske færdigheder.

Målet er at kvalificere de studerende til karriere inden for et bredt spektrum af områder; både på nationalt og internationalt plan. Kandidater vil være kvalificeret til job inden for De Forenede Nationer og dets specialiserede agenturer, inden for national diplomatisk service samt offentlig administration og industri og handel.

Adgangskrav

Adgang til kandidatuddannelsen i havretten kræver en bachelorgrad (180 ECTS) i lov eller tilsvarende kvalifikation, såsom tre års varighed i lov eller politisk videnskab på universitetsniveau. Du skal også dokumentere kendskab til de grundlæggende principper i international ret og international politik. Programmet har begrænset kapacitet, og cirka 20 studerende optages hvert år.

Ansøgere skal vedlægge et essay på ca. 2 sider på engelsk, hvor de beskriver deres baggrund og motivation for at tage denne kandidatgrad.

Ansøgere fra Norge eller Norden:

Ansøgningsfristen for norske og andre nordiske ansøgere er 15. april for optagelse til efterårssemesteret

Ansøgere fra uden for de nordiske lande:

Ansøgningsfristen for selvfinansierings- og kvoteordningssøgere er 1. december for adgang til efterårssemesteret. Online ansøgning, studiekode 2033.

Undervisning og vurdering

Programmets varighed er 1 kalenderår eller 90 ECTS-point, fuldtidsstudie.

Formålet er at opnå gennem aktiv deltagelse af eleverne i løbet af kurserne; gennem undersøgelse, diskussioner og papirer. Forelæsninger vil give mulighed for introduktion til temaerne, mens problembaserede seminarer vil gøre det meste af undervisningen, hvor elever og lærere identificerer og diskuterer juridiske spørgsmål. Studerende opfordres også til at aflevere papirer under kurserne for at udvikle deres viden om fag og analytiske færdigheder.

Jobperspektiver

Målet er at kvalificere de studerende til karriere inden for et bredt spektrum af områder; både på nationalt og internationalt plan. Kandidater vil være kvalificeret til job inden for De Forenede Nationer og dets specialiserede agenturer, inden for national diplomatisk service samt offentlig administration og industri og handel.

Senest opdateret Mar 2020

Keystone-stipendium

Oplev de muligheder, vores stipendium kan give dig

Om skolen

UIT The Arctic University of Norway is the northernmost university of the world. Its location on the edge of the Arctic implies a mission. The Arctic is of increasing global importance. Climate change ... Læs mere

UIT The Arctic University of Norway is the northernmost university of the world. Its location on the edge of the Arctic implies a mission. The Arctic is of increasing global importance. Climate change, the exploitation of Arctic resources and environmental threats are topics of great public concern, and which the University of Tromsø takes special interest in. At UiT The Arctic University of Norway you can explore global issues from a close-up perspective. Minimer
Tromsø , Alta , Narvik + 2 Mere Mindre