LLM i europæisk kriminel retfærdighed i global sammenhæng

Generelt

Læs mere om dette studie på uddannelsens hjemmeside

Program beskrivelse

Europas åbne samfund og kriminel retfærdighed: et udfordrende forhold

Strafferetssystemer står overfor udfordringerne ved internationalisering, digitalisering og europæisk integration. Nationale strafferetssystemer skal interagere med andre områder af loven og med andre juridiske ordrer. Dette er meget tydeligt i Europa, hvor betydelige dele af national materiel og proceduremæssig strafferet er blevet bragt inden for rammerne af EU-lovgivning. EU-lovgivning og strafferet har indgået en dynamisk interaktion, der former og omdefinerer deres grundlæggende. Dette er nødvendigt for at kontrollere kriminalitet og sikre en behørig proces på nationalt, EU- og internationalt plan (FN, Europarådet), men også for at håndhæve EU-politikker og bevare Europas position som en global aktør inden for sikkerhed og kriminel retfærdighed.

I videoen fortæller professor François Kristen dig om kandidatuddannelsen European Criminal Justice i en global sammenhæng og de karrieremuligheder, denne Master tilbyder:

Integreret kriminel retfærdighed: muligheder og udfordringer

Utrecht University LLM i europæisk kriminel retfærdighed i global sammenhæng er en mulighed for at dykke dybere ned i dette stimulerende område af debatten. En debat, der er kernen i ethvert strafferetssystem. Programmet forbinder de nationale strafferetssystemer i EU's medlemsstater med EU's strafferet, EU's forfatningslov, herunder grundlæggende rettighedslovgivning og EU's administrative lovgivning. Det uddyber din viden om EU's strafferet. Den analyserer samspillet med strafferetssystemerne i andre EU-medlemsstater eller tredjelande (såsom De Forenede Stater) under nye, innovative former for håndhævelsessamarbejde. Den undersøger forholdet mellem national strafferet og retfærdighed med det kraftigt stigende antal EU-håndhævelsesorganer. Dette unikke og innovative program giver en inspirerende intellektuel udfordring såvel som platformen for en givende juridisk karriere på nationalt, europæisk eller internationalt plan.

"Vi udfordrer vores studerende til at undersøge, hvordan strafferetssystemer kan tilpasse sig de skiftende og ændrede krav, som disse systemer i dag står overfor."

Professor dr. Michiel Luchtman

Programmets indhold

LLM i europæisk kriminel retfærdighed i global sammenhæng fokuserer på:

 • Forfatningsgrundlaget for kriminel retfærdighed i en europæisk sammenhæng, herunder den grundlæggende rettighedsdimension og harmonisering af forsvarsrettigheder og garantier;
 • Virkningerne og virkningen af EU-lovgivningen på indenrigsretlig strafferet og dens forhold til administrativ retshåndhævelse inden for områder som bekæmpelse af hvidvaskning af penge, økonomisk svig og andre alvorlige grænseoverskridende lovovertrædelser;
 • De forskellige juridiske ordninger for tværnationalt håndhævelsessamarbejde og udveksling af information, herunder den europæiske arrestordre og europæiske efterforskningsordre;
 • Forholdet mellem national strafferetspleje og EU-myndigheder som Eurojust og den europæiske anklagemyndighed;
 • Forholdet mellem europæisk strafferet og den globale kontekst (ekstern dimension).

Dette et-årige kandidatuddannelse starter i september. Det akademiske år består af:

 • En obligatorisk del værdi (45 EC), der omfatter obligatoriske fire større kurser (30 EC) og valgfrie moduler (Capita Selecta) (15 EC).
 • En forsknings- og speciale-bane (15 EC).

Programmål

Deltagelse i dette program ved Utrecht University er en mulighed for at:

 • Få et dybt kendskab til EU's strafferet og dets interaktion med nationale strafferetssystemer;
 • Udvikle en solid forankring i dets relevante spørgsmål, såsom de forfatningsmæssige fundamenter i EU's område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, harmonisering af strafferet og straflig administrativ lovgivning;
 • Forstå EU's politik og juridiske instrumenter til bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet på den ene side og beskyttelse af menneskerettighederne på den anden;
 • Lær at navigere på det komplekse web af retsligt samarbejde i kriminalsager;
 • Forstå forholdet mellem europæisk kriminel retfærdighed og dens globale kontekst;
 • Foretag din egen undersøgelse af europæiseringen af kriminel retfærdighed og evaluer rollen for dit lands strafferetssystem i dette landskab;
 • Forbered dig på juridisk praksis og udvikle dine mundtlige og skriftlige præsentationsevner gennem en kombination af casestudier, Moot Courts og simulerede forhandlinger;
 • Udvid hurtigt din viden om specifikke områder af EU's strafferet som grundlag for fremtidig læring;
 • Udvikle en kritisk, reflekterende holdning, herunder evnen til at give og modtage feedback, også i samfundsdebatter;
 • Bliv en del af avantgarden af det nye felt i europæiske strafferetshåndhævelsessystemer;
 • Forbered dig på spændende karrieremuligheder på nationalt, europæisk eller internationalt niveau.

Karriereudsigter

Dette specialistuddannelse er designet til at forberede dig på nutidens dynamiske, hurtigt skiftende og stadig mere globaliserede juridiske miljø. Følg linket for at læse mere om potentielle karrieremuligheder på nationalt, europæisk eller internationalt niveau.

Resumé

 • Grad:
  • Titel: LLM
  • Kandidatgrad i: europæisk ret
  • Program: European Criminal Justice i en global sammenhæng
 • Akkreditering: Akkrediteret af NVAO
 • Croho-kode: 60602
 • Instruktionssprog: Engelsk
 • Deltid eller fuldtidsstatus: Fuldtid
 • Varighed: 1 år
 • Kreditter: 60
 • Studiestart: september 2020
 • Ansøgningsfrist:
 • Hollandske & EU / EER-studerende: 1. juni
 • Ikke-EU / EØS-studerende: 1. april
 • Studieafgifter:
 • Hollandske og andre studerende fra EU / EØS (lovpligtigt gebyr 2020-2021, fuldtidsbeskæftiget): 2.143 €
 • Ikke-EU / EØS-studerende (institutionelt gebyr): 2019-2020: 16.600 €, 2020-2021: € 17.078
 • Fakultet: Jura, økonomi og regeringsførelse
 • Graduate School: Law, Economics and Governance

Senest opdateret Apr. 2020

Om skolen

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of int ... Læs mere

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of international rankings, and member of the renowned European League of Research Universities. Minimer