BA i lov

Generelt

Program beskrivelse

Om

OzU Juridisk Fakultet Funktioner

 • Distinguished fakultet medlemmer, der er eksperter i deres respektive discipliner,
 • En moderne og grundig læseplan, der giver en bred forståelse af de gældende grundlæggende love og love,
 • Et bredt udvalg af valgfag, der letter tværfaglige studier for at reagere på nye udviklinger
 • Teori, praksis og forskning fokuseret instruktion,
 • Et nyt instruktionssystem med spor for at give eleverne mulighed for at specialisere ikke kun i deres uddannelser, men også i deres interesseområder og andre nødvendige felter,
 • Et uddannelsessystem, der tilskynder eleverne til ikke kun at lære, men hele tiden stille spørgsmål og søge løsninger som en mental aktivitet og et livsstilsvalg,
 • Certifikatprogrammer

Vores kandidater

 • vil forstå og være i stand til at anvende de centrale begreber i loven som rettigheder og retfærdighed, retfærdighed og demokrati,
 • vil være i stand til at analysere og skabe løsninger for tankegangen og værdiafgørelserne i det samfund, hvori de lever med den opfattelse, at lovens regler oprettes for at imødekomme samfundets behov,
 • vil være lydhør over for nye krav, der frembringes af social og kulturel dynamik og i stand til at finde lovlige løsninger til multidisciplinære spørgsmål i moderne tid,
 • vil være opmærksom på, at loven er reglerne for at sikre retfærdighed og vil gøre deres bedste for at skabe retfærdighed,
 • vil være beføjet med den intellektuelle og åndelige modenhed og visdom til retfærdigt at anvende abstrakte retsregler på virkelige hændelser og dermed tjene lovens virkelige formål og,
 • vil have taget de nødvendige skridt til deres personlige udvikling med bevidstheden om, at loven er en kunst af selvudfoldelse både mundtligt og skriftligt

Akademisk Program

Under freshman-året introduceres eleverne til studiet af lov gennem de grundlæggende kurser, såsom Introduktion til lov, forfatningsret, civilret og romersk lov. Disse kurser giver en dybtgående forståelse af begreber som retsstatsprincippet, adfærdskodeks, retfærdighed, orden og sanktion. Grundlaget for dogmatisk lov er dækket. Studerende er også introduceret til privatret og offentlig lov gennem civilret og forfatningsret kurser.

I løbet af det afsluttende år er eleverne bekendt med faglig og teknisk lov gennem kurser om strafferet, forpligtelighedslov, administrativ lov og offentlig international lov. Blending teori og praksis sammen, giver disse kurser eleverne en mulighed for at sætte deres viden i praksis. Således får eleverne en holistisk forståelse af gældende love og deres gennemførelse.

I junioråret tilbydes eleverne kurser om særlige strafferetlige bestemmelser, særlige bestemmelser om lov om forpligtelser, ejendomsret, civilretlige sager, handelsret, almen offentlig ret, filosofi for lov og sociologi. Juniårskurserne forbereder eleverne til deres fremtidige spor, hvor de vil specialisere sig. Studerende tilbydes også kurser om, hvordan man starter og forvalter en virksomhed i løbet af deres yngre år.

Seniorårets læseplan består af strafferetsloven, gennemførelses- og konkurslov, maritime handelsret, privat international lov, lov om arv, arbejde og social sikring lov kurser. Med pensum på højtårsstudiet gennemfører de studerende de grundlæggende kurser om privatret og offentligret.

tracks

 • Advokater ved lov: Fakultetet for juridik kandidater kan arbejde som advokat ved lov efter færdiggørelse af deres etårige praktikophold.
 • Dommere og anklagere: Kvalificerede kandidater, der passerer dommer- og anklagemyndigheden, kan tjene som dommer eller anklager efter afslutningen af en toårig praktikplads.
 • akademikere
 • Senior Public Service Administrators som guvernører, lokale administratorer
 • Notarer offentlige
 • Konsulenter
 • Andre roller på alle niveauer i den offentlige og private sektor

Fakultet

Det juridiske fakultet har i øjeblikket 24 fuldtidsfaglige medlemmer, 12 forskningsassistenter, 1 specialist. Alle vores fakultet medlemmer er kandidater fra anerkendte universiteter, med stor national og international erfaring.

Senest opdateret December 2018

Om skolen

As a research university, Özye?in University always opens new horizons and presents new opportunities for students to enable them to discover their true competencies. In a quest to have its graduates ... Læs mere

As a research university, Özye?in University always opens new horizons and presents new opportunities for students to enable them to discover their true competencies. In a quest to have its graduates stand out and be one step ahead of others, Özye?in offers an innovative education model that adds value to its students. Özye?in University’s primary mission is to prepare its students to be resourceful graduates in the world of business, making sure that they know more than one foreign language, acquire new skills through social activities, continuously develop themselves, expand their global vision before graduation through international internship or exchange programs, and always be at the service of society. Minimer